top of page

Nicole returns to Energa Torun (Poland) for the 2nd half of the 2016/17 season


What an exciting time for me to be back in Torun , one of my favorite clubs to play for in my career thus far. Its a honor to play alongside players such as Kelley Cain ( University of Tennessee) , Darxia Morris ( UCLA) , and Julie Mcbride (Syracuse). I believe I'm a added talent on the team to have a stronger chance of making a run in the Polish playoffs. Sosnowiec was a good club , I thank the club for believing in me and giving me the opportunity to play there. They take good care of their players , my teammates and coaches were great people to be around, I just did not fit well with the basketball style of play at this club. However, i will keep in contact with everyone there , and wish them the best of luck for the remainder of the season.

Here is an article from Energa Torun's website ( english translation on the bottom) :

" Pochodząca z nowojorskiego Quenssu koszykarka jest absolwentką uniwersytetu Syracuse., gdzie była czołową zawodniczką i do teraz należą do niej niektóre rekordy indydualne szkoły takie jak liczba zdobytych punktów jednym spotkaniu (36), czy ilość trafionych rzutów za trzy punkty w pojedynczym meczu (8). Warto odnotować, że tę samą uczelnię ukończyła również rozgrywająca Katarzynek Julie McBride. Nicole Michael po raz pierwszy zawitała w grodzie Kopernika już w trakcie swojego pierwszego sezonu na europejskich parkietach. Wtedy występowała w barwach hiszpańskiej drużyny Gran Canaria, później przeniosła się ligi włoskiej, aby w sezonie 2012/2013 trafić na rok do Energi Toruń. Amerykańska skrzydłowa była w trakcie tych rozgrywek jedną z czołowych postaci Katarzynek. Następnie przyszedł czas na roczne występy na Ukrainie oraz w lidze francuskiej, po czym koszykarka wróciła do Polski.

W zesżłym sezonie była jedną z podstawowych koszykarek MKS Polkowice, natomiast bieżące rozgrywki rozpoczęła w JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec. Umowa Nicole Michael z klubem z Zagłębia wygasła wraz z końcem roku, dlatego Energa Toruń mogła podpisać z nią kontrakt, który został zawarty na bieżący sezon z opcją przedłużenia na kolejne rozgrywki. - Nicole C Michael idealnie pasuje do naszej drużyny. Ona chce w Toruniu rywalizować o najwyższe cele. Liczymy, że będzie dobrym wzmocnieniem zespołu, szczególnie z uwagi na jej dobrą postawę na zbiórkach – mówi Krystyna Bazińska-Michałowska, dyrektor toruńskiego klubu."

English Translation :

A native of Queens, New York; a graduate of Syracuse University., Where she was a leading competitor and now it includes individual school records such as the number of points scored one meeting (36), or the amount of three points in a single match (8). It is worth noting that the same university also completed as Julie McBride. Nicole Michael for the first time has arrived in the city of Copernicus already during her first season in European bounds. Then she appeared in the colors of the Spanish team Gran Canaria and later moved to the Italian league ,for the 2012/2013 season hit the year Energa Torun. American wing was during this competition one of the leading figures of the club. Then came time for the annual performances in Ukraine and in the French league, and basketball returned to Polish. Last season was one of the basic basketball MKS Polkowice, while current game started in the JAS-FBG Zaglebie Sosnowiec. Nicole Michael agreement with the club from the Basin expired at the end of the year, so Energa Torun able to sign her contract, which was included in the current season with an option to extend for another game. -

" Nicole C. Michael fits perfectly into our team. She wants Torun compete for the highest goals. We hope that you will gain a good team, especially because of its good attitude on rebounding" - says Krystyna Bazińska-Michałowska, director Torun club.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Instagram Clean
bottom of page